Billedhuggeren Willy ØrskovTeksterUdstillingerUdsmykningerPublikationerFilmMuseer

WillyOrskov_Carrara-marmor1976
Willy Ørskov: Skulptur i hvid Carrara-marmor, 7 dele, h. 150 cm, l. 750 cm, 1976 efter skitse fra 1959. Fra 2013 deponeret på Frederikssund Hospital. Tidligere på Helsingør Hospital. Tilhører Grethe Grathwol. Foto: Grethe Grathwol.

 

Billedhuggeren Willy Ørskov

Billedhuggeren, professor Willy Ørskov, blev født i Århus 1920 og døde i Helsingør 1990.
Han studerede skulptur ved Valands Konstskola i Göteborg, Sverige, fra 1954 – 1960. Herefter bosatte Willy Ørskov sig i Paris. Hans arbejde førte ham dog op gennem 60´erne til Italien – til Verona og til Pietrasanta, hvor han i decenniet havde lange arbejdsperioder, indtil han ca. 1970 slog sig mere permanent ned i Pietrasanta.
Først i 1978 vender Willy Ørskov tilbage til Danmark og da som professor i billedhuggerkunst ved Det Kongelige danske Kunstakademi i København.

Snart efter professoratsperiodens ophør 1984 flyttede Willy Ørskov tilbage til Verona, hvor han arbejdede sine sidste år.
Gennem alle år siden slutningen af 60´erne arbejdede kunstneren periodevis i det danske landskab – på sin ejendom på Bogø.
Willy Ørskov repræsenterede Danmark på Biennalen i Venedig 1976.
Han har skabt udsmykninger såvel til Danmark som til Sverige.
Willy Ørskov var den tidlige teoretiker inden for dansk skulptur og udgav sin første bog “Aflæsning af objekter – og andre essays” 1966 på Borgens Forlag. (Følgende jfr. udgivelsesfortegnelse n.f.)

 

WillyOrskov_GregersNielsen1963
Willy Ørskov, 1963. Foto: Gregers Nielsen

 

Eksempel på Willy Ørskov-tekster:

Indledningen til TO VILDVEJE

“Der er to falske spor, som næsten med sikkerhed leder til en forplumret opfattelse af skulptur: Det ene af disse spor går ud på at opfatte skulptur som et psykologisk fænomen. Det andet består i at opfatte skulptur som en materialemanipulation.
Jeg bliver spurgt, hvorfor jeg beskæftiger mig så meget med filosofi. Det er fordi skulptur – efter min opfattelse – er beslægtet med filosofi, derved at skulptur ligesom filosofi er en iagttagelse af og en reflektion over forholdet mellem tid, rum og stof og heroverfor krop og bevidsthed. Dog, modsat filosofien, som er abstrakt, er skulptur en bevidstgørelse deraf ved konkrete eksempler….”

Aflutningen af samme korte tekst:

“….“Materiale” er det tekniske aspekt, som ligger forud for værket (og det er ikke meningen, at publikum skal kikke kunstneren i kortene). “Stof” er det filosofiske aspekt, som værket fungerer igennem.”

Willy Ørskov, august 1985.
Hele teksten er sat som indledning til genudgivelsen SAMLET 1999, Borgens Forlag, af kunstnerens enke Grethe Grathwol (G.G.). Den er oprindelig publiceret i forbindelse med Willy Ørskovs udstilling på Galerie Moderne, Silkeborg, 1985.

 

GretheGrathwol_Sydhavnen_Terrain-vague_1964
Sydhavnen – et Terrain-vague-foto, 1964. Foto: Grethe Grathwol

 

Uddrag af Willy Ørskov: “Terrain-vague” og “simple organiseringer”. Første gang publiceret på engelsk og italiensk i det individuelle katalog for Willy Ørskovs deltagelse på Biennalen i Venedig 1976.

“….Ordet Terrain-vague betegner det område i en bys udkant, som danner grænseområde og overgang til “landet”. Dette område er ikke mere “landet”, det er overgivet af bønderne, det dyrkes ikke mere. Men er på den anden side endnu ikke urbaniseret; det indgår endnu ikke i en bys egentlige miljø. Det er en reserve i venten på at blive inddraget i systemet; indtil da er det (næsten) uden for kontrol , et (næsten) ukontroleret område….”

G.G.: Man kan se Willy Ørskovs Terrain-vague-tekst fra 1976 i sammenhæng med hans tekst fra 1961/62 publiceret i Signum nr. 2, “Den tingslige skulptur”, hvor han bl.a. skriver:

“….Vil man anlægge en historisk synsvinkel, kan man udtrykke det således, at skulpturen, som jo ofte har grebet tilbage i sin egen historie, for en gangs skyld er gået længere tilbage end til grækerne og Ægypterne. Så langt tilbage, at den skulpturelle oplevelse af f.eks. nogle pinde spredt ud i rummet, et par sammenkoblede plan, 2-3 former stablet ovenpå hinanden, eller et mindre volumen, som strækker sig ud i rummet fra et større, atter bliver noget vitalt og engagerende….”

Teksten er også publiceret i “Aflæsning af objekter”, 1966, genudgivet i SAMLET 1999. Begge Borgens forlag.

 

WillyOrskov_InteriørBronze_h61_1961
Willy Ørskov: Interiør. Bronze, h. 26 cm. 1961. Tilh. Statens Museum for Kunst. Foto: G.G.

 

WillyOrskov_Bronze_h211_1979-80_Louisiana
Willy Ørskov: Bronze, h. 211 cm, 1979 – 1980, Tilh. Louisiana. Foto: Grethe Grathwol

 

WillyOrskov_Bronze_2ex_h92_1972_Louisiana
Willy Ørskov: Bronze, 2 ex. h. 92 cm, b. ca. 2oo cm, d. 129 cm, 1972, efter skitse fra 1959. Tilh. hhv. Louisiana og G.G. Foto: Grethe Grathwol

 

WillyOrskov_Skulpturer_af_bloed_og_haard_plastic_1965_310
Willy Ørskov: Skulptur i blød og hård plastic med tegning på papir, h. 27 cm, 1965. privateje. Og Skulptur af blød og hård, svejset og polycrom plastic, h. 36 cm, 1965. Tilh. Ny Carlsberg Glyptoteket. Fotos: G.G.

 

Udstillinger:

Liste over udstillinger iflg. Grethe Grathwol: “LIV-STYKKER og parallelhistorier. Hovedperson: Willy Ørskov.” Forlaget Spring, 2010.

Separatudstillinger
1961 Galerie København, København.
1964 Galleri Blanche, Stockholm.
1964 Jysk Kunstgalleri, Århus.
1968 Krognoshuset, Lund.
1968 Maison du Danemark, Paris.
1968 Fyns Kunstmuseum, Odense.
1969 art&project, Amsterdam.
1969 Galleria Apollinaire, Milano.
1969 »Bøjninger«, Jysk Kunstgalleri, København.
1970 New Smith Gallery, Bruxelles.
1971 art&project, Amsterdam.
1971 plus-kern, Gent.
1971 »Skulpturhandlinger« – en forestilling med pneumatiske skulpturer. Randers Kunstmuseum og Nakskov – Lyd: Grethe Grathwol. Nikolaj, København – her med musik af Bent Lorentzen.
1975 Louisiana, Humlebæk.
1975 Esbjerg Kunstpavillon.
1976 Biennalen i Venedig.
1977 »Skulpturen er overalt«, Århus Kunstbygning.
1979 »Bøjninger«, pneumatiske skulpturer, Ny Carlsberg Glyptoteket, København.
1981 Syntetiske billeder«. Den Frie Udstilling, København.
1982 36 nye tegninger, Den Kgl. Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst, København.
1982-83 »Udkanter«, Terrain-vague og simple organiseringer. En undersøgelse og en udstilling. Göteborgs Konstmuseum og Den Frie Udstilling, København.
1983 Galleri Specta, Århus.
1984 »Farvel til Kunstakademiet«, en installation på Charlottenborgs Efterårsudstilling, København.
1985 »24 bronzer og 6 tegninger«, Galerie Moderne, Silkeborg.
1987-88 »Den åbne skulptur«, Nordiskt Konstcentrum, Helsinki, Göteborgs Konstmuseum, Bergens Kunstforening og Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense.
1988 Galleri Meende, Vejle.
1989 »Bronzer og tegninger«, Galerie Doctor Glas, Stockholm.

 

WillyOrskov_Pneum-skulpt_Venedig_1976
Willy Ørskov: Pneumatiske skulpturer i Den Danske Pavillon, Biennalen i Venedig, 1976. Tilh. Sorø Kunstmuseum. Foto: Grethe Grathwol

 

Posthume separatudstillinger
1991 Bronzer, Galleri Meende, Vejle.
1991 Skulpturer og tegninger, 1965 -85, Galerie Mikael Andersen, København.
1993 Bronzer, 1984 -89, samt tegninger, Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder.
1994 Willy Ørskov, retrospektiv udstilling, Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg.
1994 Willy Ørskov – retrospektiv, Sophienholm, Lyngby.
1994 Bronzer og tegninger, Galleri C, Århus.
1995 Bronzer og et par tegninger, Galleri Fabriken, Göteborg.
1996 Bronzer og tegninger, Galleri Meende, Vejle.
1997 Pneumatiske skulpturer, Galleri Specta, København.
1999 Syntetiske billeder, Galleri Specta, København.
2001 Bronzer, Galleri Bo Bjerggaard, København.
2002 Pneumatiske skulpturer, Kunstnernes Hus, Oslo.
2008-09 Willy Ørskov – værker i tre sektioner, Kunstmuseet i Tønder.
2009-10 Flexions – et udvalg af pneumatiske skulpturer, Rijksmuseum Twenthe, Enschede, Holland.
2011 Willy Ørskov – processkitser, KØS, Museum for kunst i det offentlige rum, Køge
2012 Bøjninger, Sorø Kunstmuseum.
2014 Syntetiske billeder, projektrummet Teksas, Græsted.
2015 Arbejder på papir, Bianca D’Alessandro, København.

Fællesudstillinger
1960 Galeri Birkdam, København. – Med maleren Vincent Lerche.
1960 Maneten, Göteborg. – Med Torsten Renquist.
1960 Lilla Galleriet, Stockholm. – Med maleren Erland Melanton.
1964 Louisiana, Göteborgs Konsthall og Lunds Konsthall. – Med Quinto Ghermandi, Shinckichi Tajiri og Jørgen Haugen Sørensen.

Posthume fællesudstillinger
1992 Terrain-vague – en fotoudstilling, Stadsbiblioteket i Lyngby – Med Grethe Grathwol.
1993 Terrain-vague, organiseringer, objekter – en fotoudstilling, Overgaden, København. – Med Grethe Grathwol.
2002 Willy Ørskovs publikationer. Grethe Grathwols fotos med tilknytning til dem. Kunstnernes hus, Oslo.
2004 Willy Ørskovs Terrain-vague projekt. Overgaden, København. – W.Ø.s tekst, film i video – udgave fra Nokken, samt fotos fra Nokken. Grethe Grathwol: Terrain-vague fotos fra diverse europæiske lokaliteter.
2016 Udkast til en ny verden, Sorø Kunstmuseum.

Kollektive udstillinger
1953 Västsvensk Konsthantverk, Malmö Museum (med keramik).
1957-59 Kunstnernes Efterårsudstilling, København.
1958-60 Valands Skulpturlåda, Göteborg.
1959 Euro Kunst II, Charlottenborg, København.
1959 Västsvensk Konsthantverk och Skulptur, Jönköping Läns Museum.
1959-60 Ny Västsvensk Skulptur, Göteborgs Konsthall och Konstnärhuset, Stockholm.
1960 Göteborgs Konst, Lunds Konsthall.
1960 Valand Konstskola på Konsthallen, Göteborg.
1961 Aspect, Liljevalchs Stockholm.
1962 Salon de Mai, Paris.
1963 Moderna Museet viser Ung Svensk Konst. Vandreudstilling.
1963 Å-udstillingen.
1963-64 Decembristerne.
1964 Dokument av svenska skulptörer med nordiske gäster. Arkiv för Dekorativ Konst, Lund.
1964 SDS-hallen, Malmö.
1964 Påskeudstilling. Skive Museum.
1964 Forårsudstilling, Holstebro Kunstmuseum.
1965 Å-udstillingen.
1965-66 Sommerudstillingen, Den Fries Udstillings Bygning, København.
1965 Udstilling sammensat af Jysk Kunstgalleri, Den Fries Udstillings Bygning, København.
1965-84 Medlem af Den Frie Udstilling.
1969 Kinetik, Ars Studeo, Århus.
1969 New Smith Gallery, Bruxelles.
1969 plus-kern, Gent.
1970 En bro over Sundet, Malmö Konsthall.
1971 New Smith Gallery, Genova.
1972 Biennalen i Venedig (Sektion: International skulptur).
1976 Nogle danske kunstnere efter 1945, Kunstforeningen, København.
1979 15. Biennale i Middelheim – Nordisk skulptur.
1979 Europæisk Skulptur, Château Malou, Bruxelles.
1980 Udstilling ved Galleri Birch, Fyns Udstillingsbygning, Filosofgangen, Odense.
1983 Skulptur i Parken, med Billeldhuggerskolen, Charlottenborg, i Kalmar Park.
1984 »Skulptur Nu«, med Billedhuggerskolen Charlottenborg, Århus Kunstbygning.
1984-85 »De Danske«, Liljevalchs, Stockholm, og Malmö Konsthall.
1985 »Art fibres 85«,Musée desArtsDécoratifs,Paris.
1986 Skulpturelle synspunkter,Kunstforeningen, København.
1989 Tendenser i dansk skulptur, Århus Kunstbygning.
1989-90 Veksølund, Veksø.
1990 Nordiskt 60-tal, arrangeret af Nordiskt Konstcentrum, vist: Listasafns Island; Kunstcenteret Høvikodden; Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense; Kulturhuset, Helsingfors Konsthall.

Posthume kollektive udstillinger
1991 Veksølund, Veksø.
1992 Nordisk skulptur i parken, Trädgårdsföreningen, Göteborg.
1994-95 Ett nordiskt önskmuseum, Göteborg Konstmuseum.
1996 Dansk skulptur i 125 år. – Repræsenteret på: Thorvaldsens Museum, Charlottenborg, Fyns Kunstmuseum, Nordjyllands Kunstmuseum, Horsens Kunstmuseum.
1998 Når plast bli’r til kunst, Danmarks Tekniske Museum, Helsingør.
1999 Farvefænomener, Charlottenborg, København.
2000 »Hulrum«, Masnedøfortet, ved Vordingborg.
2004 »Med kærlig hilsen«, Kunstakademiets 250 års jubilæum, Charlottenborg, København.
2008 Decembristerne, som gæst inviteret af Henrik Menné.
2014 Skulpturikunstbygningen, Kbh.

 

 

WillyOrskov_Pneum-skulptur_polycr_Kroller-Muller
Willy Ørskov: Pneumatisk skulptur, polycrom. Tilhører Kröller-Müller Museet, Holland. Foto: Willy Ørskov

 

WillyOrskov_Synt_billeder_Tonder
Willy Ørskov: Bemalede trærelieffer, 62,5 x 62,5 cm, 1981. Et udsnit af de “Syntetiske billeder” fra udstillingen “Willy Ørskov værker i tre sektioner”, Tønder Kunstmuseum 2008 – 2009. Tilh. G.G. Foto: Tønder Kunstmuseum. W.Ø.´s tekst til serien er publiceret i hans bog “Den åbne skulptur og udvendighedens æstetik” 1987. Genudgivet i SAMLET, 1999. Begge Borgens Forlag.

 

Udsmykninger:

WillyOrskov_Cortenstaal_Sydskolen_Albertslund_1977
Willy Ørskov: Willy Ørskovs udsmykning til Sydskolen, nu Kongsholm Gymnasium, Albertslund, 2 dele, h. 5oo m, l. hhv. 1400 cm og 500 cm. 1977. Foto: G.G.

 

Liste over udsmykninger iflg. Grethe Grathwol: “LIV-STYKKER og parallelhistorier. Hovedperson: Willy Ørskov.” Forlaget Spring, 2010.

Skulpturer placerede som udsmykninger
Rødkilde Gymnasium, Vejle.
H.S.B. Borås, Sverige.
Københavns Universitet, Amager – Nu Herning Kunstmuseum.
Esbjerg Handelsskole.
Teknologisk institut, Tåstrup.
Odder Rådhus.
Ranum Statsseminarium.
Marstal Navigationsskole.
Århus Kunstbygning.
Billund Lufthavn.

Udsmykninger
1965-67 Polishuset i Lund. Nu Tinghuset i Lund.
1966-68 Lundby gymnasium, Göteborg.
1970 Kreditforeningen i Herning. Kobberskulptur nu på Torvet i Herning.
1972-73 Stadsbiblioteket i Lyngby.
1977 Sydskolen – nu Kongsholm Gymnasium, Albertslund.
1977 Grenå Handelsskole.
1985 Rådhusparken, Næstved. – Uafsluttet.
1988-89 Ålborg Universitetscenter.

 

Bøger af Willy Ørskov

Willy Ørskov Andersen:
1945 Den sidste Nat, Nyt Nordisk Forlag.

Willy Ørskov:
1966 Aflæsning af objekter og andre essays.
1972 Objekterne – proces og tilstand.
1978 Lighed og identitet.
1987 Den åbne skulptur og udvendighedens æstetik.
Alle på Borgens Forlag.

Fællespublikationer:
1955 Keramik som Hobby – sammen med Ingegerd Skjöldebrand, N&K.
1980 Rapport om en mulig helhedsplan for integrering af billedkunst i et byudviklingsområde – sammen med Kasper Heiberg. Billedhuggerskolen, Charlottenborg, 1981.

Posthume publikationer:
1992 Terrain-vague og »simple organiseringer – en undersøgelse«. Foto: Grethe Grathwol, enkelte af forfatteren.
1993 Organiseringer. Foto: Grethe Grathwol.
1993 ØRSKOV
1999 SAMLET. Genudgivelse af W.Ø. 1966, 1972, og 1987.
Alle på Borgens Forlag.

Desuden en lang række artikler. Oversigt findes i Grethe Grathwol: “LIV-STYKKER…” s. 254ff

 

WillyOrskov_Pensel_og_tusch_paa_papir_b_307
Willy Ørskov: Pensel og tusch på papir, ca. 15 x 15 cm. beg. af 1960´erne. Privateje.

 

Bøger om Willy Ørskov

1976 Folke Edwards: Willy Ørskov, Profiler i dansk kunst. Gyldendal.
1982 Jan Garff: Katalogtekst til udstillingen »36 nye tegninger«. Den kgl. Kobberstiksamling, Statens
Museum for Kunst, København.
1994 Kataloget for udstillingen »Willy Ørskov – retrospektiv«, Sophienholm. Flere forfattere: Folke Edwards, Niels Guttormsen, Ejgil Nikolaisen, Vagn Steen, Per Højholt, Peter Laugesen, Øivind Nygård og Lone Høyer Hansen.
2000 Grethe Grathwol: Willy Ørskov: »Projekt for skulptural bearbejdning af park ved Næstved ny administrationsbygning«. Uafsluttet – 1983-85. North-Information nr. 279/North Art Magazine nr. 43.
2010 Grethe Grathwol: “LIV-STYKKER og parallelhistorier. Hovedperson: Willy Ørskov.” Forlaget Spring.

 

WillyOrskov_Arbejde_paa_papir_1982
Willy Ørskov: Arbejde på papir, 1 x 1 m, 1982. Tilh. G. G.

 

Et par tekster / artikler om Willy Ørskov:
1989 Leila Krogh: Kunst i rummet – Monumentaludsmykning i Danmark 1964 – 1988. Borgens Forlag.
1991 Ejgil Nikolajsen: Nekrolog for Willy Ørskov. Samt: Ejgil Nikolajsen og Grethe Grathwol: Klip fra Ørskovs tekster – uden for bøgerne. Cras LIX.
1996 Mikkel Bogh: Billedets fysik – Ørskov, tegnene og rummet.  33, Arbejdspapir, Institut for Litteraturvidenskab.
2003 Nanna Marcus Husby: Willy Ørskov og den åbne skulptur, Hrymfaxe, 33. årg. nr. 4.
2008 Maria Stensgård: Willy Ørskov: Tænker og skulptør, Kulturkapellet.dk
2009 Lynne van Rhijn: De man die overal sculptuur zag. (Manden, der så skulptur overalt). Magazine nr. 2. 2009, Rijksmuseum Twente, Enschede, Holland. Dansk oversættelse i G.G. “LIV-STYKKER og parallelhistorier. Hovedperson: Willy Ørskov”
2013 Maria Fabricius Hansen: Willy Ørskovs Bøjninger, Ny Carlsbergfondets årsskrift 2013.
2014 Sidsel Kjærulf Rasmussens tekst om Willy Ørskov i “Stedsans – 25 indgange til kunsten derude”.

 

WillyOrskov_Pneum-skulpturer_Bogoe_146
Willy Ørskov: Pneumatiske skulpturer på Bogø, 1969. Foto: Willy Ørskov

 

Film

Film om Willy Ørskov

 

1976 “Billedhuggerens Paradis” – en DR TV-produktion ved Ole Braunstein. (29 min.) Om den italienske by Pietrasanta, som er kendt for sin fine marmor. Her havde Willy Ørskov atelier fra 1969 til 1978. I filmen fortæller Willy Ørskov om byen i sit atelier, hvor han viser modellen til sin store hvide marmorskulptur og fortæller om den (fra 8 min 38 s inde i filmen).

 

Film af Willy Ørskov

1966 “I Kasper Heibergs atelier, Paris 1966”, i samarbejde med Kasper Heiberg og Grethe Grathwol (dengang G. Ørskov).

 

1982 “Bellevue” 16 mm, farve, overført til video, uden lyd. (2 min 35 s)

 

1982 “Nokken”, 16 mm, farve. – Overført til video, redigeret af Torben Christensen og Grethe Grathwol – derfra til DVD.

 

2012 “7 pneumatiske skulpturer på Bogømark 2012”. Video dokumenterende Willy Ørskovs pneumatiske skulpturer. Idé og instruktion: Grethe Grathwol. Kamera og redigering: Thomas Gunnar Bagge. (46 min)

 

Repræsenteret på flg. museer:

Moderna Museet, Stockholm.
Göteborg Konstmuseum.
Louisiana, Humlebæk.
Statens Museum for Kunst, Kbh.
Sorø Kunstmuseum.
Kunsten, Ålborg.
AROS, Århus.
Randers Kunstmuseum.
Vejle Kunstmuseum.
Tønder Kunstmuseum.
KØS, Museum for kunst i det offentlige rum, Køge
HEART, Herning Kunstmuseum.
Kröller-Müller Museet, Holland.
CLAY Keramik Museum Danmark, Middelfart.

 

Et stort udvalg af fotografier af Willy Ørskovs arbejder kan ses på Danmarks Kunstbibliotek, hvor man også kan se filmene i DVD-udgaver.
Grethe Grathwol og Willy Ørskovs fotoarkiv administreres af foreningen Det Ydre Rum v/ Thomas Gunnar Bagge. Henvendelse: post@detydrerum.dk

 

Til toppen af siden